Vannmåleravlesning

Elektronisk avlesning av målerstand er nå åpen.

Klikk her for å lese av målerstand.

Vannmåleren skal leses av to ganger i året 30.6. og 31.12. 

Ved eierskifte må vannmåler leses av og meldes på eget skjema umiddelbart etter overtakelse.

Dersom du har fjern-avlesbar vannmåler, vil vannverket lese av denne.  Men det må meldes inn målerstand ved eierskifte.