Personvernerklæring

Kirkebygden og Ytre Enebakk vannverk SA tar ditt personvern på alvor, og er forpliktet til å behandle personopplysninger på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen beskriver hvilken informasjon som samles inn og lagres knyttet til nettstedet www.enebakkvann.no.

Når det gjelder tjenestene tilknyttet vår hjemmeside, henvises det til vår leverandør Nettools AS og hver enkelt kunde.

ANSVAR

Kirkebygden og Ytre Enebakk vannverk SA innhenter ingen personopplysninger i forbindelse med drift og vedlikehold av enebakkvann.no

FORMÅL OG PERSONOPPLYSNINGER

Det foregår ingen lagring av personopplysninger er knyttet til henvendelser som besøkende på www.enebakkvann.no

INFORMASJONSKAPSLER OG ANALYSEVERKTØY

Kirkebygden og Ytre Enebakk vannverk SA bruker ingen analyseverktøy og lagrer ikke informasjonskapsler (cookies).

INNSYN OG RETTING

I henhold til personopplysningslovens § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til Kirkebygden og Ytre Enebakk vannverk SA. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27

Kirkebygden og Ytre Enebakk vannverk lagrer ikke personopplysninger på web. sider. I vårt abonnent register lagers kun navn, adresse, gårds og bruksnummer, samt vannforbruk etter vannmåler.

OPPBEVARING OG SLETTING

I henhold til personopplysningslovens § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Kirkebygden og Ytre Enebakk vannverk SA lagrer personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.