Årsmøte avholdes på Ignarbakke, Onsdag 20. mars 2024 kl. 19.00

Sakliste:

Lastned: Årsmøtepapirer til årsmøtet 20.03.2024

 1. Åpning ved styreleder
 2. Konstituering
  a) Godkjenning av innkalling
  b) Godkjenning av sakliste
  c) Valg av møteleder
  d) Valg av sekretær
  e) Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
  f) Valg av tellekorps, 2 personer
 3. Styrets årsberetning for 2023
 4. Regnskap for 2023 med noter
 5. Forslag til prisregulativ for 2024
 6. Driftsbudsjett for 2024
 7. Investeringsplan 2024 – 2025 – 2026
 8. Innkomne forslag
  1: Styrets forslag til endringer av vedtekter § 6.2. Andelskapital

  1. Nåværende tekst: § 6.2 Andelskapital
   Selskapets andelskapital skal være fordelt på andeler à kr. NOK 1 000 lydende på navn, og adresse. Det kan tegnes en andel for hver entydige eiendomsbetegnelse. Andelen gir ikke rett til utbytte.
  2. Ny tekst foreslås for årsmøtet: § 6.2 Andelsinnskudd:
   Selskapets andelsinnskudd skal være fordelt på andeler a kr. NOK 1 000,-lydende på navn, og adresse. Det tegnes en andel for hvert medlemskap, jf § 3. Andelen gir ikke rett til utbytte.
 9. Valg i henhold til vedtektene
 10. Valg av revisor

———————————————————————————————————————————————————–

Vi ber om at innmelding av saker til årsmøtet sendes vannverket innen 6. mars 2024.

Fullstendige årsmøtepapirer fås ved henvendelse til vannverket etter 6. mars 2024.

For å forenkle registrering ved oppmøte, ber vi om at de som har mulighet, sender vannverket en e-post og melder seg på årsmøtet.  Oppgi navn på abonnent og adresse til post@enebakkvann.no

Det er selvfølgelig fullt mulig å møte opp uten påmelding. Du vil da få utdelt en navneseddel som skal fylles ut og leveres ved inngangen til møtelokalet.

Hvis du ikke har gitt samtykke til bruk av e-postadresse, er det fint om du fyller samtykke på vår hjemmeside, eller sender oss en e-post.

Forvarsel til årsmøtet ble gitt i Enebakk Avis den 4.1.2024

Innkalling sendt 19.02.2024