Samtykker til elektronisk kommunikasjon

Jeg samtykker til elektronisk kommunikasjon i henhold til:

  • Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)
  • Dato LOV-2003-07-04-83
  • Departement Kommunal- og distriktsdepartementet sist endret LOV-2021-06-18-131 fra 01.01.2022
  • Ikrafttredelse 25.07.2003, 01.11.2004. Rettet 28.09.2022 (EØS-henvisninger)
  • Korttittel Ekomloven – e-koml

Vannverket ber om at vi får opplyst e-postadresse for fremtidig kommunikasjon.

  • Dette samtykket skal KUN brukes til utsendelse av faktura og fakturarelaterte opplysninger, samt innkallinger til årsmøtet.
  • Vannverket bruker ingen opplysninger i salgs- eller markedsføringsøyemed.