OBS!

Vanningsrestriksjoner i Enebakk kommune 15. mai til 15. september 2024.

Det gis anleding til hagevanning med slange eller spreder 2 timer 3 dager pr uke etter følgende plan;

  • Hus i veg med like husnummer (2 -4 -6 – osv). kan vanne mandga, onsdag og fredag mellom 19:00 og 21:00. 
  • Hus i vegg med ulke husnummer (1 – 3 – 5 – osv) eller manglende nummer, kan vanne tirsdager, torsdager og lørdager mellom 19:00 og 21:00.

Det er kun tillatt å vanne med 1 stk. spreder tilknyttet 1/2″ slangekran i vanningstiden.

Vanning med kanne eller bøtte er tillatt i enhver tid. Bilvask med slange eller høytrykkspyler er tillat utenom vannings-tidene. Utenom vannings-tidene skal slange være frakoblet kran. Bruk av drypp/svetteslange er ikke tillat. Totalt vanningsforbud kan bli innført dersom forsynings-situasjonen krever dette.
Dispensasjon mot vanningsregler kan gis, mot skriftlig begrunnet søknad til vannverket.

Ved spørsmål:

  • Kirkebygda og Ytre Enebakk vannverk SA / Tlf: 64 92 72 00 / E-post: post@enebakkvann.no
  • Flatby vannverk SA / Tlf. 6492 36 50 / E-post: post@flateby-vannverk.no

Nyttig informasjon

Elektronisk avlesning av målerstand

Vannmåleren skal leses av to ganger i året 30.6. og 31.12. 

Råd om vannsparing

For vannverk som har kapasitetsbegrensninger, vil vannsparing i husholdningene være et viktig bidrag for å redusere det totale vannforbruket. Redusert vannforbruk vil også gi miljøgevinst, på grunn av redusert bruk av kjemikalier og strøm for rensing og transport av drikkevann og avløpsvann.