Elektronisk avlesning av målerstand er nå stengt

Vannmåleren skal leses av to ganger i året 30.6. og 31.12. 

Årsmøte 2019

Vannverket avholder årsmøte Tirsdag 25. februar 2020 kl 19.00 på Ignarbakke i Kirkebygda (Ignaveien 44). Årsmøtepapirer 2019

Les mer »

Råd om vannsparing

For vannverk som har kapasitetsbegrensninger, vil vannsparing i husholdningene være et viktig bidrag for å redusere det totale vannforbruket. Redusert vannforbruk vil også gi miljøgevinst, på grunn av redusert bruk av kjemikalier og strøm for rensing og transport av drikkevann og avløpsvann.