Elektronisk avlesning av målerstand

Vannmåleren skal leses av to ganger i året 30.6. og 31.12. 

Vannlekkasje på Lotterudfeltet

Vannlekkasjen er nå utbedret. Det er vannlekkasje på Lotterudfeltet.  Abonnenter i deler av Lotterud- og Rugveien er berørte. Mannskap er på stedet og reparerer. Hilsen

Les mer »

Råd om vannsparing

For vannverk som har kapasitetsbegrensninger, vil vannsparing i husholdningene være et viktig bidrag for å redusere det totale vannforbruket. Redusert vannforbruk vil også gi miljøgevinst, på grunn av redusert bruk av kjemikalier og strøm for rensing og transport av drikkevann og avløpsvann.