Faktura 1. halvår 2024 sendes nå ut

Opplever du høyere endring i vannavgiften enn vanlig prisøkning, kan dette være fordi vannverket har oppdatert sine opplysninger.

Det ble vedtatt på årsmøte 31.mai 2023 at forbruksgebyr for abonnenter uten vannmåler skulle følge registrerte opplysninger i kommunens Matrikkel.

Dersom disse opplysningene ikke stemmer, må det tas kontakt med Enebakk kommune for å endre disse.  Vannverket anbefaler at det settes inn vannmåler.