Prisregulativ for 2024

Innskudd og gebyrer
Andelsinnskudd, mva fritt Kr 1 000,-
Grunngebyr:
Anleggsinnskudd, mva fritt (For boliger inntil 200 m² og næringsbygg inntil 400 m².)

Se vannverkets vedtekter § 6.3 Innskudd og gebyrer

Kr 25 000,-
Tilknytningsgebyr, mva pliktig Kr 12 500,-
Sum tilknytning inkl. mva Kr 38 500,-
Abonnementsgebyrer
Alle priser en oppgitt inklusive mva
Abonnementsgebyr pr.  bo- og næringsenhet Kr 4 721,- pr. år inkl mva
Forbruksgebyr for abonnenter med vannmåler kr 22,32 pr. kubikkmeter

Forbruksgebyr for abonnenter uten vannmåler, gruppert etter boligens bruksareal (BRA) prisene er oppgitt inklusive. mva.

Gruppe Areal (BRA) Forbruksgebyr pr år pr bo- eller næringsenhet
1 Mindre enn 60 m² kr 1 524,- pr. år
2 60 – 80 m² kr 2 023- pr. år
3 81 – 100 m² kr 2 523,- pr. år
4 101 – 120 m² kr 3 031,- pr. år
5 121 – 160 m² kr 4 051,- pr. år
6 161 – 200 m² kr 5 059,- pr. år
7 201 – 250 m² kr 6 315,- pr. år
8 Større enn 250 m² kr 6 795,- pr. år

Leie av vannmåler: kr 402,50 pr. år

Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift.

Gebyr for manglende måleravlesing kr 644,-

Gebyr for struping av vann ved manglende betaling kr. 1.953,- 

  • Abonnements-, forbruksgebyr og leiepris er inkludert 25 % merverdiavgift.
  • Abonnenter uten måler som ikke dokumenterer boligens bruksareal, betaler forbruksgebyr etter gruppe 8.
  • Abonnenter som plikter å ha måler etter gjeldende vedtekter, men som likevel ikke etterkommer dette, får forbruksgebyret fastsatt etter styrets skjønn.
  • Abonnements- og forbruksgebyr utsendes i to terminer.
  • Vannmåleren leses av 30.06. og den 31.12. eller så tett opp til som mulig.
  • Vannmåleren skal også leses av ved overtagelse/flytting, dette er eierens ansvar.

Et vanlig forbruk for en voksen person er mellom 40 – 60m³ i året (1m³ = 1000 liter = 1 kubikkmeter). En persons forbruk av vann/avløp vil kunne variere stort. Vannforbruket varierer i takt med ulike faser av livet, hvor mye tid man benytter boligen, og ikke minst hvor mange personer som bor i husstanden.

Det gjennomsnittlige vannforbruket til en person ligger mellom 150 – 200 liter pr døgn, som tilsvarer ca 60 m3 i året.

NS 3940

BRA (Bruksareal)
Bruksareal for et plan eller en etasje er det arealet av planet som ligger innenfor omsluttende vegger. (inkludert innvendige vegger).

BRA = (P-ROM) + (S-ROM)

Forskjell på P-ROM og S-ROM :
Takstbransjen har valgt å liste opp følgende rom som:
• P-ROM: Kjellerstue, peisestue, TV-stue, loftstue, lekerom, arbeidsrom, hjemmekontor, PC-rom, medierom, bibliotek, innredet hobbyrom, trimrom (må ha fastmontert utstyr, for eksempel ribbevegger), stue, allrom, omkledningsrom, bad/dusjrom, toalett, vaskerom, entré/vindfang, kjøkken, soverom, bibliotek, innredet gang mellom P-Rom, trapp mellom P-Rom og gang inklusive trapp mellom rom som er nevnt over. Det resterende areal kalles S-rom.
• S-ROM: Matkjeller, potetkjeller, uinnredet kjellerrom, kott, uinnredet loft, boder, garderobe, oppbevaringsrom, lagerrom, garasje, fyrrom, søppelrom, tekniske rom og gang inklusive trapp mellom rom som er nevnt over (uansett innredning og hvor mye de er blitt påkostet). Areal av vegger mellom P-rom og S-rom tilhører S-rom.
• Hvilke arealbegreper skal oppgis når du skal måle opp boligen din?
Ved oppmåling av bolig skal areal for primære rom (P-ROM) innenfor selve boenheten fremkomme. «En veileder til NS 3940» er utgitt av Standard Norge og Standard Online. Veilederen forklarer hvordan de nye arealbegrepene skal brukes, og bygger på standarden NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger.
• Veilederen er utarbeidet etter anbefalinger fra Boligtakstutvalgets innstilling til Barne- og familiedepartementet (nå Barne- og likestillingsdepartementet) høsten 2005 og er samkjørt med Forbrukerombudets nye «Bransjenorm for markedsføring av boliger». Bransjenormen viser til veilederen når det gjelder arealbegreper som skal oppgis ved annonsering av boliger.
• Veilederen benytter bruksareal (BRA), slik det defineres i NS 3940. Bruksareal er arealet av boligens bruttoareal minus arealet av yttervegger. Kjeller og loftsarealer er en del av bruksarealet.
• I tillegg til bruksareal (BRA) skal annonser innholde arealet av primære rom (P-ROM), som er disse rommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom dem. Primære rom er for eksempel stue, soverom, kjøkken og bad.
• Veilederen forklarer enkelt hvilke arealenheter som skal benyttes ved kjøp/salg av boliger, og gir flere eksempler med tydelige illustrasjoner.