Prisregulativ for 2023

Innskudd og gebyrer 
Andelsinnskudd, mva frittKr 1 000,-
Grunngebyr: 

Anleggsinnskudd, mva fritt (For boliger inntil 200 m² og næringsbygg inntil 400 m².)

Se vannverkets vedtekter § 6.3 Innskudd og gebyrer

Kr 25 000,-
Tilknytningsgebyr, mva pliktigKr 12 500,-
Sum tilknytning inkl. mvaKr 38 500,-
Abonnementsgebyrer 
Alle priser en oppgitt inklusive mva 
Abonnementsgebyr pr.  bo- og næringsenhetKr 4 496,- pr. år inkl mva
Forbruksgebyr for abonnenter med vannmålerkr 21,25 pr. kubikkmeter

Forbruksgebyr for abonnenter uten vannmåler, gruppert etter boligens bruksareal (BRA) prisene er oppgitt inklusive. mva.

GruppeAreal (BRA)Forbruksgebyr pr år pr bo- eller næringsenhet
1Mindre enn 60 m²kr 1 452,- pr. år
260 – 80 m²kr 1 926- pr. år
381 – 100 m²kr 2 403,- pr. år
4101 – 120 m²kr 2 886,50 pr. år
5121 – 160 m²kr 3 858,- pr. år
6161 – 200 m²kr 4 818,50 pr. år
7201 – 250 m²kr 6 014,50 pr. år
8Større enn 250 m²kr 6 471,50 pr. år

Leie av vannmåler: kr 402,50 pr. år

Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift.

Gebyr for manglende måleravlesing kr 644,-

Gebyr for struping av vann ved manglende betaling kr. 1.953,- 

  • Abonnements-, forbruksgebyr og leiepris er inkludert 25 % merverdiavgift.
  • Abonnenter uten måler som ikke dokumenterer boligens bruksareal, betaler forbruksgebyr etter gruppe 8.
  • Abonnenter som plikter å ha måler etter gjeldende vedtekter, men som likevel ikke etterkommer dette, får forbruksgebyret fastsatt etter styrets skjønn.
  • Abonnements- og forbruksgebyr utsendes i to terminer.
  • Vannmåleren leses av 30.06. og den 31.12. eller så tett opp til som mulig.
  • Vannmåleren skal også leses av ved overtagelse/flytting, dette er eierens ansvar.

NS 3940

BRA (Bruksareal)
Bruksareal for et plan eller en etasje er det arealet av planet som ligger innenfor omsluttende vegger. (inkludert innvendige vegger).

BRA = (P-ROM) + (S-ROM)

Forskjell på P-ROM og S-ROM :
Takstbransjen har valgt å liste opp følgende rom som:
• P-ROM: Kjellerstue, peisestue, TV-stue, loftstue, lekerom, arbeidsrom, hjemmekontor, PC-rom, medierom, bibliotek, innredet hobbyrom, trimrom (må ha fastmontert utstyr, for eksempel ribbevegger), stue, allrom, omkledningsrom, bad/dusjrom, toalett, vaskerom, entré/vindfang, kjøkken, soverom, bibliotek, innredet gang mellom P-Rom, trapp mellom P-Rom og gang inklusive trapp mellom rom som er nevnt over. Det resterende areal kalles S-rom.
• S-ROM: Matkjeller, potetkjeller, uinnredet kjellerrom, kott, uinnredet loft, boder, garderobe, oppbevaringsrom, lagerrom, garasje, fyrrom, søppelrom, tekniske rom og gang inklusive trapp mellom rom som er nevnt over (uansett innredning og hvor mye de er blitt påkostet). Areal av vegger mellom P-rom og S-rom tilhører S-rom.
• Hvilke arealbegreper skal oppgis når du skal måle opp boligen din?
Ved oppmåling av bolig skal areal for primære rom (P-ROM) innenfor selve boenheten fremkomme. «En veileder til NS 3940» er utgitt av Standard Norge og Standard Online. Veilederen forklarer hvordan de nye arealbegrepene skal brukes, og bygger på standarden NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger.
• Veilederen er utarbeidet etter anbefalinger fra Boligtakstutvalgets innstilling til Barne- og familiedepartementet (nå Barne- og likestillingsdepartementet) høsten 2005 og er samkjørt med Forbrukerombudets nye «Bransjenorm for markedsføring av boliger». Bransjenormen viser til veilederen når det gjelder arealbegreper som skal oppgis ved annonsering av boliger.
• Veilederen benytter bruksareal (BRA), slik det defineres i NS 3940. Bruksareal er arealet av boligens bruttoareal minus arealet av yttervegger. Kjeller og loftsarealer er en del av bruksarealet.
• I tillegg til bruksareal (BRA) skal annonser innholde arealet av primære rom (P-ROM), som er disse rommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom dem. Primære rom er for eksempel stue, soverom, kjøkken og bad.
• Veilederen forklarer enkelt hvilke arealenheter som skal benyttes ved kjøp/salg av boliger, og gir flere eksempler med tydelige illustrasjoner.