Tilkopling & montering

Søknad for tilkopling av vann

Ønsker du å søke om tilkopling til vårt vannverk, vennligst send inn søknad i dag.

Søknadskjema og send i retur i dag.

Skriv ut og send oss på mail: post@enebakkvann.no

VA-norm kan lastes ned her.

Montering av vannmåler

Alle nye tilknytninger til vannledningsnettet skal ha vannmåler. 

Vannmåler utleveres på vannverket.

Vannmåler skal monteres av godkjent rørlegger.