Elektronisk avlesning av målerstand

Vannmåleren skal leses av to ganger i året 30.6. og 31.12. 

Vannlekkasje i Dalefjerdingen

Vannlekkasjen er nå reparert, de berørte har fått tilbake vannet. 16.04.2020 kl 14.30 Vi har vannlekkasje i Dalefjerdingen, ved Tyssdal. Vi har mannskap på stedet,

Les mer »

Råd om vannsparing

For vannverk som har kapasitetsbegrensninger, vil vannsparing i husholdningene være et viktig bidrag for å redusere det totale vannforbruket. Redusert vannforbruk vil også gi miljøgevinst, på grunn av redusert bruk av kjemikalier og strøm for rensing og transport av drikkevann og avløpsvann.