Elektronisk avlesning av målerstand

Vannmåleren skal leses av to ganger i året 30.6. og 31.12. 

ÅRSMØTE 02.03.2022

ÅRSMØTE avholdes onsdag 2.03.2022 kl 19.00 i Lillesal på Ignarbakke i Kirkebygda. Årsmøtepapirer fåes ved henvendelse til vannverket på e-post: post@enebakkvann.no eller telefon 64 92

Les mer »

Vannlekkasjer i Vestbyveien

Vi har for tiden problemer med vannlekkasjer i Vestbyveien og andre deler av Våglia.  Her er rørnettet dessverre gammelt og så dårlig at vi oppdager

Les mer »

Egenberedskap

Egenberedskap: Myndighetene ber folk lagre nok drikkevann Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap vil senke terskelen for å lagre vann. Vannlagring er det som flest glipper

Les mer »

Råd om vannsparing

For vannverk som har kapasitetsbegrensninger, vil vannsparing i husholdningene være et viktig bidrag for å redusere det totale vannforbruket. Redusert vannforbruk vil også gi miljøgevinst, på grunn av redusert bruk av kjemikalier og strøm for rensing og transport av drikkevann og avløpsvann.