Varsel om omkobling av vannledning i Lotterudveien/Lotterudfeltet

Lørdag 11. mai,  fra klokken 07.00, til ca. kl 16.00, vil det bli dårlig trykk på vannet i Lotterudveien og Lotterudfeltet i Enebakk, på grunn av omkobling av vannledning.

 

Hvis vannet blir brunt, la kaldtvannet renne til det blir klart.

 

Hilsen vannverket.