Vannmåler-avlesing og Årsmøte

Husk å lese av vannmåleren og lever så snart som mulig.

 

Vannverkets årsmøte er 29.3.2017 frist for innlevering av saker til årsmøte er 28.2.2017