Vannlekkasjer i Vestbyveien

Vi har for tiden problemer med vannlekkasjer i Vestbyveien og andre deler av Våglia.  Her er rørnettet dessverre gammelt og så dårlig at vi oppdager nye vannlekkasjer hele tiden.  Så fort en er tettet, finner vi en ny.

Dette er selvsagt svært beklagelig overfor våre abonnenter at vi må stenge vannet så ofte.  Vannverket vil forsøke å gjøre dette så skånsomt som mulig for abonnentene.

På grunn av dette, vil vannverket sette i gang med renovering av denne vannledningen så snart vi har midler og mannskap tilgjengelig.

Hilsen Vannverket