Vannlekkasje på Lotterudfeltet

Vannlekkasjen er nå utbedret.

Det er vannlekkasje på Lotterudfeltet.  Abonnenter i deler av Lotterud- og Rugveien er berørte.

Mannskap er på stedet og reparerer.

Hilsen vannverket