VANNLEKKASJE LOTTERUDVEIEN

DET HAR OPPSTÅTT ET BRUDD I LOTTERUDVEIEN, GRAVER ER PÅ STEDET, RØRLEGGER PÅ STEDET. VET IKKE NÅR VANNET ER TILBAKE.

Bruddet er reparert.