Vannlekkasje i Tangen-området i Ytre Enebakk

Det er vannlekkasje i Tangen-området i Ytre Enebakk.  Vannet stenges ca kl 16.00.

Vi håper at vannet er tilbake igjen i løpet av fredag kveld.