Vannlekkasje i Lotterudveien

Det er vannlekkasje i Lotterudveien.

Mannskap er på vei for å reparere skaden.