Vannlekkasje i Hammerenveien omtrent ved nr 332

 

Kokeanbefaling opphører med umiddelbar virkning.  Vannprøvene viser ingen bakterier.  Det er helt trygt å drikke vannet igjen.

25.04.2020 kl 16.05

Når deler av vannledningsnettet mister trykket, er det en økt risiko for at forurenset vann kan trenge inn i ledningene. Selv om denne risikoen generelt sett er meget liten, velger vi å anbefale at de som er berørt av denne hendelsen koker alt vann som skal brukes til mat og drikke.

Anbefalingen gis ut i fra «føre-var»-prinsippet og vurderingen er gjort etter folkehelseinstituttets anvisninger.

———————–

Mannskap er på stedet og utbedring vil bli startet.  Berørte parter har fått melding.

Vi har foreløpig ikke tidsperspektiv når vannet er på igjen.

Kl. 14.07

Vi har mistanke om vannlekkasje i Hammerenveien.

Mannskap er på vei ut for å sjekke.

Det kommer mer info når vi vet mer.

Hilsen Vannverket