Vannlekkasje i Gjevikveien, ved nr 143

På grunn av reparasjon av vannlekkasje ved Gjevikveien 143 i Dalefjerdingen, vil vannet være borte fra ca kl 10.00 til ca kr. 13.00.