Vannlekkasje i Dalefjerdingen

Det er vannledningsbrudd etter Jahrtangen i Dalefjerdingen.

Abonnenter i Årsrudveien, Borud, og fra Dalefjerdingen 299 er berørt.

Utbedring pågår.