Vannlekkasje i Dalefjerdingen

 

Vannlekkasjen er nå reparert, de berørte har fått tilbake vannet.

16.04.2020 kl 14.30

 

Vi har vannlekkasje i Dalefjerdingen, ved Tyssdal.

Vi har mannskap på stedet, men kan dessverre ikke si noe om når skaden blir utbedret.

Vann kan hentes på vannverket i Ekebergdalen.

Hilsen Vannverket