Vannlekkasje i Dalefjerdingen

Vi har en vannlekkasje ved Årsrudveien i Dalefjerdingen.

Vi har mannskap ute for å reparere lekkasjen.

De berørte er varslet.

 

Hilsen Vannverket.