Vanningsrestriksjoner i Enebakk kommune 2023

Flateby vannverk SA og Kirkebygden og Ytre Enebakk vannverk SA Innføres fra 1. juni til 15. september.

Det gis anledning til hagevanning med slange eller spreder 2 timer 3 dager pr uke etter følgende plan:

  • Hus i veg med like husnummer (2 – 4 – 6 – osv), kan vanne mandag, onsdag og fredag mellom kl 19.00 og 21.00.
  • Hus i veg med ulike husnummer (1 – 3 – 5 – osv) eller manglende nummer, kan vanne tirsdag, torsdag og lørdag mellom kl 19.00 og 21.00.

Det er kun tillatt å vanne med 1 stk. spreder tilknyttet 1/2” slangekran i vanningstidene.

Vanning med kanne eller bøtte er tillatt til enhver tid. Bilvask med slange eller høytrykkspyler er tillat utenom vannings-tidene. Utenom vannings-tidene skal slange være frakoblet kran. Bruk av drypp/svetteslange er ikke tillat.

Totalt vanningsforbud kan bli innført dersom forsynings-situasjonen krever dette. Dispensasjon mot vanningsreglene kan gis, mot skriftlig begrunnet søknad til vannverket.

Ved spørsmål:
Kirkebygden og Ytre Enebakk vannverk SA: tlf 64 92 72 00 | e-post: post@enebakkvann.no Flateby vannverk SA: tlf 64 92 36 50 e-post: post@fl ateby-vannverk.no