Vanningsrestriksjoner 2019

Vanningsrestriksjoner for Kirkebygden og Ytre Enebakk vannverk SA,

innføres fra 1. juni til 15 september:

 

Det gis anledning til hagevanning med slange eller spreder 2 timer 3 dager pr uke etter følgende plan:

Hus i veg med like husnummer (2 – 4 – 6 – osv), kan vanne mandag, onsdag og fredag mellom kl 19.00 og 21.00.
Hus i veg med ulike husnummer (1 – 3 – 5 – osv) eller manglende nummer, kan vanne tirsdag, torsdag og lørdag mellom kl 19.00 og 21.00.

Det er kun tillatt å vanne med 1 stk. spreder tilknyttet 1/2″ slangekran.

Vanning med kanne eller bøtte er tillatt til enhver tid.  Bilvask med slange eller høytrykkspyler er tillat utenom vannings-tidene.

Utenom vannings-tidene skal slange være frakoblet kran.

Bruk av drypp/svetteslange er ikke tillat.

Totalt vanningsforbud kan bli innført dersom forsyningssituasjonen krever dette.

Dispensasjon mot vanningsreglene kan gis, mot skriftlig begrunnet søknad til vannverket.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med vannverket: tlf 64 92 72 00 e-post: post@enebakkvann.no