Vannet stenges i Gjøstigen og Åsfaret 19.1.2017

På grunn av reparasjon av vannledning i Åsfaret, kan vannet bli stengt i tiden 09.00 til 17.00 torsdag 19.1.2017.

Arbeidene kan forårsake støy og dårlig fremkommelighet i Åsfaret.

Vannverket beklager de ulemper dette vil medføre for våre abonnenter.