Kokeanbefaling opphører, vannet er friskmeldt 20.03.2020 kl 11.15Vannet blir borte i deler av Vestbyveien, Vågliveien og Utsiktsveien torsdag 19. mars 2020 mellom kl. 09.00 og kl. 16.00..

Vannet blir borte i deler av Vestbyveien, Vågliveien og Utsiktsveien torsdag 19 mars fra kl 09 00 til ca kl 16 00 på grunn av omkobling av vannledning.

Når vannet er tilbake la det renne i ca 15 minutter i en kaldtvannskran.

Vannverket anbefaler alle å koke vannet når det er tilbake, dette gjøres etter «føre var» prinsippet.

Kokeanbefalingen gjelder til vannprøvene er godkjent. Dette er for å forebygge mulige helseproblemer.

Nytt varsel sendes ut når kokeanbefaling opphører.

Dersom du skulle ha spørsmål ta kontakt på telefon 64 92 72 00/911 31 858

Vannverket.