Vann og avløp fornyes i Ytre

Vann og avløp fornyes i Ytre.

Nye ledninger langs Tangenelva innen nyttår.

intro-3Mellom frørenseriet og mølla pågår oppgradering av kommunens avløpsledning. Samtidig legger Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk SA (KYEV) ny vannledning i samme trasé. Totalt omfatter prosjektet en strekning fra ca. 140 meter nordvest for Shell til mølla, totalt rundt 600 meter.

Det forklarer Knut Moen, overingeniør i kommunen, og sier arbeidet henger sammen med en større renoveringsplan for hovedledningsnettet.

– Kommunen har initiert renovering og oppgradering av avløpsnettet i hele kommunen gjennom hovedplan avløp. Arbeidet på denne strekningen var planlagt utført på et senere tidspunkt. En lekkasje tidligere i sommer, med forurensing i Tangenelva som mulig konsekvens, gjorde at arbeidet i stedet tas nå. Kommunen måtte gjøre noe, sier han.

Enebakk kommune og KYEV har samarbeidet om ulike prosjekter i mange år. Slik ble det nå også.

– Vannledningen skulle renoveres. Vi hadde planer om å vente, men roterte på rekkefølgen, sier Torgeir Svensen, daglig leder i KYEV.

Større rør av plast

Det graves vanlig grøft, noen meter nærmere elva og lenger fra fylkesveien enn der dagens rør ligger, fram til mølla. Videre ned mot renseanlegget skal det gjøres en såkalt utblokking, der ny ledning tres gjennom og erstatter eksisterende rør.

Den nye avløpsledningen får en diameter på 355 mm, mot dagens 300 mm. Vannledningen, som er 250 mm diameter i dag, blir på 315 mm. Det gamle avløpsrøret var av betong. Nå blir både vann og avløp ført i polyetylen plastrør.

Rydding

Arbeidene startet før sommerferien, skal være ferdig før nyttår, og prosjektet involverer flere aktører.

– Vi er i forhandlinger med Viken fiber om å legge trekkrør til fiber i samme grøft som vann og avløp, opplyser Moen.

– Og avrenningen fra fylkesveien skal forbedres samtidig, på Statens vegvesens regning, tilføyer Svensen.

– Et resultat av ledningsbyttet er at vi også har fått rydda og tynna ut i skogen langs elva. Vi skal reetablere stien, og har også et ønske om å få til noe belysning der etter hvert. Dette er jo en populær tursti, sier Svensen, som understreker at det ikke er avgiftspenger som skal brukes til disse tingene.

I tillegg skal en steinmur opp som skille mellom stien og elva. De første bitene av den er i ferd med å settes opp.

– Hva koster prosjektet?

– Kostnaden ligger på mellom fem og seks millioner kroner totalt for KYEV og Enebakk kommune, sier Svensen.

 

Kilde: Enebakk Avis