Strømstans i Sulerudveien 31.10.2016 kl 8.30 til ca kl. 12.00

Strømstansen vil berøre vannverkets pumpestasjon slik at det kan bli dårligere trykk på vannet i denne perioden.