Spyling av inntakledning 24.10.2019

Vi spyler hovedledningen fra Børtervann til vannbehandlingsanlegget i dag, og har dykkere nede for å vaske inntaksil.

Dette er et nødvendig vedlikehold for å kunne opprettholde en god og sikker vannforsyning.

Dette kan medføre noe dårligere trykk for våre abonnenter. Arbeidet er ferdig i løpet av dagen.

Hilsen vannverket.