Spyling av hovenvannledningsnettet 2015

Spyling av hovedvannledningsnettet vil foregå fra og med 17.11. til og med 4.12.2015

Se også annonse i Enebakk Avis 12.11.2015