Spyling av hovedvannledningsnettet er utsatt.

SPYLING AV HOVEDVANNLEDNINGSNETTET er foreløpig utsatt.

Nytt varsel vil bli gitt på våre hjemmesider og i Enebakk Avis.

 

 

 

Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk SA