Spyling av hovedvannledningsnettet 2018

Spyling av hovedledningsnettet starter igjen i dag 11.6.2018.

Vi fortsetter spylingen av hovedledningsnettet, og starter med strekningen Barbøl – Tangen Bru.

Deretter fortsetter vi i Østmarkkollen og Våglia til Gran.

Brunt vann kan forekomme.  La vannet renne til det blir rent.

Mandag 11.6.2018

Spyling av hovedledningsnettet er utsatt på grunn av høyt vannforbruk.

Vi minner om vanningsrestriksjonene.  Det er viktig å overholde disse, slik at alle våre abonnenter er sikret nok vann.

Onsdag 30.05.2018