Spyling av hovedvannledningsnettet

Vannverket vil i perioden 4.9.2017 til 22.9.2017 spyle hovedvannledningsnettet:

Mandag 4.9. Ekebergdalen til Enebakk Kirke
Tirsdag 5.9. Lotterud, Enebakk Nord.
Onsdag 6.9. Enebakk Kirke, Barbøl, Hammeren,Dalefjerdingen
Torsdag 7.9. Dalefjerdingen
Fredag 8.9. Barbøl til Tangen Bru
11.9-22.9. Spyling i Ytre Enebakk, Vik- Gran.

Det vil i denne perioden kunne forekomme brunt vann.
Ved event. brunt vann, la en slangekran stå å renne til det blir rent.