Spyling av hovedledningsnettet – 2019

Mandag 19.8 Lotterud, Enebakk Nord

Torsdag 20.8 Enebakk Kirke, Barbøl, Hammeren og Dalefjerdingen

Onsdag 21.8 Dalefjerdingen

Torsdag 22.8 Barbøl til tangen Bru

26.08 til 6.9 Ytre Enebakk mot Ungersness, Østmarkkollen og Våglia til Gran

Det vil i denne perioden kunne forekomme brunt vann.

La en slangekran renne til vannet blir rent.

Hilsen vannverket