Onsdag 27 september blir vannet borte på Lotterudfeltet.

På grunn av bytte av vannkum i Lotterudveien vil deler av Lotterudfeltet være uten vann onsdag 27. september, fra kl 18.00 til ca kl 23.00.