Nytt årsmøte 31.5.2023

Det varsles om nytt årsmøte onsdag 31.05.2023 kl 19.00. Møtet avholdes på Kulturhuset Ignarbakke i Kirkebygden Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet bør være styret skriftlig i hende innen 30.04.2023, siste frist for saker til behandling av styret er 17.05.2023 Forslag kan sendes på e-post: post@enebakkvann.no eller vår adresse: Børterveien 4, 1912 Enebakk