Kokeanbefaling for deler av Vestby-, Vågli- og Utsiktsveien opphøres, med umiddelbar virkning

Varsel om kokeanbefaling i deler av Vestby-, Vågli- og Utsiktsveien opphører med umiddelbar virkning.  Vannprøvene er godkjent.  

Hilsen Vannverket.