Jord-/myr smak på vannet i Kirkebygda

29.09.2021

Alle vannprøver har normale verdier, så selv om det fremdeles skulle oppleves smak og lukt på vannet, er dette ikke farlig, vannet kan trygt drikkes.

Spyling av vannledningsnettet har nå blitt iverksatt.  Vi starter i Kirkebygda og jobber oss utover mot Gran.  Dette vil foregå i perioden 29.09 – 28.10.  Det kan forekomme brunt vann i denne perioden. La en kaldtvannskran renne til vannet blir klart.

 

21.09.2021

Vannprøvene har nå blitt analysert og alle verdier er innenfor grenseverdiene i drikkevannsforskriften.

Så selv om det maker og lukter vondt av vannet, er det ikke farlig drikke.

Spyling av hovedvannledningene blir satt i verk i løpet av noen dager.  Smak og lukt vil avta etter hvert som dette vannet spyles ut av ledningsnettet. Vi starter i Kirkebygda, og de berørte vil bli varslet via SMS.

Får du ikke SMS?  Kan årsaken være at du har reservert deg fra enkelte numre/har hemmelig telefonnummer eller har firmatelefon registrert på annen adresse.  Sjekk ditt telefonnummer her, og registrert deg: https://www.servicevarsling.no/ (Dette gjelder all varsling, også fra Enebakk kommune)

Vi beklager ulempene dette har medført for våre abonnenter.

——————————————————————————————————————————

20.09.2021

Vannverket har fått flere henvendelser i helgen, også fra Ytre Enebakk om jord-/myr smak på vannet.

Det vil bli iverksatt spyling av ledningsnettet, det kommer annonse i Enebakk Avis informasjon om hvor og når ledningsnettet spyles.

Vannet er ikke farlig å drikke.

——————————————————————————————————————————–

Noen abonnenter i Kirkebygda klager på jord-/myr smak på vannet.

Vannverket undersøker hva årsaken til dette kan være. Alle verdier er normale, vannet er ikke farlig å drikke.