Inspeksjon av vannkilde

Besøk av Mattilsynet

I dag har vi besøk av Klaus Fottland fra Mattilsynet.

Med jevne mellomrom kommer Mattilsynet på inspeksjon til vannverket.  Dette er betryggende for oss og våre mottakere av vannet.

Vi hadde en fin tur inn på Børtervanna.

Klaus Fottland og Torgeir Svensen
Klaus Fottland og Torgeir Svensen
Det er tydelig merking av vannkilden.
Det er tydelig merking av vannkilden.