Innkalling til årsmøte, onsdag 29.3.2017

ÅRSMØTE

Det innkalles til ordinært årsmøte ONSDAG 29. MARS 2017 KL 19.00

Sted: Kantina på Enebakk Produkter, Lillestrømveien 673, 1912 Enebakk

Sakliste:

 1. Åpning ved styreleder
 2. Konstituering
 3. a)            Godkjenning av innkalling
 4. b)           Godkjenning av sakliste
 5. c)            Valg av møteleder
 6. d)           Valg av sekretær
 7. e)           Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
 8. f)            Valg av tellekorps, 2 personer
 9. Styrets årsberetning for 2016
 10. Regnskap for 2016 med noter
 11. Forslag til prisregulativ for 2017
 12. Driftsbudsjett for 2017
 13. Investeringsplan 2017 – 2018 – 2019
 14. Innkomne forslag, ingen innkomne forslag
 15. Valg i henhold til vedtektene, inkludert valg av representant til valgkomiteen
 16. Valg av revisor

Forvarsel til årsmøtet ble gitt i Enebakk Avis den 9.2.2017

Årsmøtepapirer fås etter den 14.3.2017 ved henvendelse til vannverket:

Tlf: 64 92 72 00                        e-post: post@enebakkvann.no