Hva skal du gjøre når vannet må kokes?

Når bør du koke vannet?

Når deler av vannledningsnettet mister trykket, er det en økt risiko for at forurenset vann kan trenge inn i ledningene. Selv om denne risikoen generelt sett er meget liten, velger vi å anbefale at de som er berørt av slike hendelser koker alt vann som skal brukes til mat og drikke.

Anbefalingen gis ut i fra «føre-var»-prinsippet og vurderingen er gjort etter folkehelseinstituttets anvisninger.

Her finner du svar på hva du skal gjøre hvis du har mottatt kokeanbefaling eller kokevarsel.  Klikk på linkene under: