Faktura for 2. halvår 2023

Faktura som ble sendt ut 09.03.2023 var en akonto faktura for 2023 fordi årsmøtet ikke var avholdt, vannverket brukte derfor 2022 priser ved fakturering.

De nye prisene for 2023 ikke ble vedtatt før på årsmøtet i mai 2023.

Vi ble derfor nødt til å legge til den vedtatte prisøkningen på fakturaene vi sender ut nå.

Hilsen Vannverket