Egenberedskap

Egenberedskap: Myndighetene ber folk lagre nok drikkevann

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap vil senke terskelen for å lagre vann. Vannlagring er det som flest glipper på i egenberedskapen sin.

Se her hva du bør ha i egenberedskap og hvordan du lagrer vann:

https://www.sikkerhverdag.no/din-beredskap/

https://www.sikkerhverdag.no/din-beredskap/hendelser-og-kriser/slik-lagrer-du-vann/

Hilsen vannverket