You are currently viewing Egenberedskap

Egenberedskap

Egenberedskap: Myndighetene ber folk lagre nok drikkevann

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap vil senke terskelen for å lagre vann. Vannlagring er det som flest glipper på i egenberedskapen sin.

Se her hva du bør ha i egenberedskap og hvordan du lagrer vann:

https://www.sikkerhverdag.no/din-beredskap/

https://www.sikkerhverdag.no/din-beredskap/hendelser-og-kriser/slik-lagrer-du-vann/

Hilsen vannverket

You are currently viewing Egenberedskap

Egenberedskap

Har du alt du trenger for å klare deg selv i minst tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte? Vi går nå inn i Egenberedskapsuka 2021.

Målet er å øke folks kunnskap om egenberedskap, slik at flere gjør fornuftige forberedelser. Og ofte er det ikke så mye som skal til for at du, og dine nærmeste, blir litt bedre forberedt.

Sjekk https://www.sikkerhverdag.no/