Dette bør du gjøre når hovedledningen i ditt område er spylt

Når hovedledningen i ditt område er spylt, kan det være lurt å sjekke silene på de innvendige kranene i huset.

Her kan det samle seg partikler, som også kan føre til at trykker i kranen blir dårligere.

Skru av silen på alle innvendige kraner.
Her kan det legge seg partikler. Fjern disse og skru silen på igjen.