Beredskap ved Kirkebygden og Ytre Enebakk vannverk SA i sammenheng med Covid-19 viruset

Varsel om beredskap ved Kirkebygden og Ytre Enebakk vannverk SA i sammenheng med Covid-19 viruset

Kirkebygden og Ytre Enebakk vannverk har i dag gjennomført et beredskapsmøte og justerer fra i dag vår drift iht. beslutninger tatt i dette møtet.

Risikoen vi fokuserer på er å unngå mangel på kvalifisert personell på grunn av sykdom eller tilhørende karantene.

Følgende tiltak iverksettes derfor umiddelbart:

Mål: Unngå spredning av evt. smitte blant ansatte

Tiltak:
• Jobber som krever at to (eller flere) ansatte jobber tett på hverandre settes på vent
• De som har mulighet til å jobbe hjemmefra gjør dette
• Håndsprit er tilgjengelig i servicebilen
• Dørhandtak, lysbrytere, servantbatteri, tastatur og andre berøringspunkter vaskes 2 – 3 ganger i uken
• Kun en person pr. servicebil – De som ikke har egen servicebil benytter privatbil
• Felles morgenkaffe og lunsj unngås
• Alle jobber selvstendig ut i fra egne avtaler med daglig leder
• All kommunikasjon tas primært via telefon, slik at alle holder seg informert om status
• Alle avtaler som ikke anses som akutte vurderes utsatt. Vurder om evt. møter kan tas på Skype
• Kontoret stenges for publikum. Enkeltavtaler må avtales på telefon i forkant

Mål: Unngå smitte av ansatte

Tiltak:
• Ansatte skal følge myndighetenes hygieneregler, og gjerne være «flinkest i klassen»
• Ansatte må være gode hygiene-forbilder for familie og venner

Med innføring av disse tiltakene mener vi å ha god kontroll på egen driftssituasjon, og samtidig kunne levere rent og godt vann til alle våre abonnenter. Vi er da også godt forberedt om det skulle oppstå andre uønskede situasjoner i samme periode. Døgnbemannet telefon (911 31 858) er selvfølgelig operativ som alltid.

Evt. spørsmål rettes til tlf 64 92 72 00.