Artikkel i Enebakk Avis 7.7.2019

https://www.enebakkavis.no/nyheter/enebakk/kirkebygden-og-ytre-enebakk-vannverk/vannverkssjef-vi-kontrollerer-i-overkant-av-hva-vi-er-palagt/s/5-12-151720?access=granted

 

Vannverkssjef: – Vi kontrollerer i overkant av hva vi er pålagt

Vannverkene i Enebakk leverer vannet i kommunen, de tar prøver, har beredskapsplaner, og det står bra til med ledningsnettet i Enebakk etter flere oppgraderinger de siste årene.

Det forteller Frank A. Jenssen, daglig leder i Flateby vannverk SA (FVV), Torgeir Svensen, daglig leder i Kirkebygden og Ytre Enebakk vannverk SA (KYEV) og Knut Moen, overingeniør i Enebakk kommune.

Vannkvalitet og -sikkerhet står i fokus etter saken med forurenset drikkevann i Askøy. Vi lurte på hva som gjøres for å unngå at lignende skjer her.

Flere har tenkt på det i det siste, kan Torgeir Svensen fortelle.

Tar prøver hele tiden

– Folk ringer og spør om vannet er trygt. Om det kanskje smaker litt rart, eller noe annet som bekymrer, kan vi dra ut til den abonnenten og sjekke, sier han.

– Vi tar vannprøver ute på ledningsnettet og av alle høydebasseng jevnlig. Vannprøver på verkene gjør vi 24/7/365, sier Frank A. Jenssen.

Med andre ord kontinuerlig.

– Det foregår etter en prøvetakingsplan som Mattilsynet godkjenner, forklarer Svensen, og fortsetter:

– I 2018 tok KYEV 150 prøver til sammen. Hver onsdag tas det prøver på vannbehandlingsanlegget og på ledningsnettet.

På de ti årene han har vært i KYEV har det ikke gått ut kokevarsel i Enebakk, sier han. Frank A. Jenssen ved FVV har heller ikke opplevd det.

ROS

Nå jobber vannverkene etter en ny plan i henhold til ROS-analyse (risiko og sårbarhetsanalyse), der flytting av prøvesteder er et av tiltakene.

– Bygda utvikler seg. Det kommer nye boligområder med barnehager og skoler. Alt er forankret i drikkevannsforskriftene, påpeker Svensen om kontrollrutinene generelt.

Høydebasseng

– Hva med høydebassengene?

– Vi har rengjøring og rensing av høydebassengene annethvert år, sier Jenssen.

Det gjelder to høydebasseng på Flateby. For Kirkebygda og Ytre Enebakks del er det tre basseng nå. Alle er sabotasje- og innbruddssikret, påpeker Svensen.

– Vi har fire, men det fjerde er så dårlig at det ble tatt ut av drift for to år siden. Vi skal søke om riving og bygging av et nytt til høsten. Vi regner med å starte bygging av nytt i 2020, sier Svensen.

God fornyingstakt

I forbindelse med Askøy-saken har kvaliteten og behovet for vedlikehold av vannledningsnettet generelt i landet kommet i fokus.

– Det er anslått å koste 390 mrd. kroner å oppgradere, sier Knut Moen, overingeniør i Enebakk kommune.

Begge vannverkene i Enebakk har rehabilitert betydelige deler av ledningsnettet de siste årene. Både Moen og vannverkssjefene peker på Enebakk har en god kontinuitet i rehabilitering av ledningsnettet.

– Vi har en god takt på fornying, sier Moen.

Vannverkene og kommunen har samarbeidsavtaler, og god dialog hele tiden, påpeker Jenssen.

–  Vi kontrollerer i overkant av hva vi er pålagt, forsikrer han til slutt.