Årsmøte

Vannverket innkaller til årsmøte på Ignarbakke, tirsdag den 26.02.2019

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret skriftlig i hende innen 15.01.2019