Styreleders uttalelse til ÅRSMØTE 8.03.2023

Styreleders uttalelse etter årsmøtet i Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk SA onsdag 8/3-2023

 

Årsmøtet ble svært kort da flertallet av de representerte medlemmene mente at innkallingen ikke var utført i henhold til kravene i Samvirkeloven. Dette med bakgrunn i at styrets konkrete forslag til vedtektsendringer ikke var sendt ut til alle medlemmene sammen med innkallingen.

Dette gjør at det må kalles inn til nytt årsmøte. Dato for dette er ennå ikke bestemt, men vil ligge noen uker fram i tid.

Fakturering for første halvår 2023 blir nå sendt ut som en akonto faktura siden prisene for 2023 ennå ikke er godkjent av årsmøtet.

_________________________________________________________________________________________________

 

Årsmøtepapirer sendes ut ved henvendelse til oss etter 20.2.2023

 

Last ned Årsmøte 8.3.2023.pdf