ÅRSMØTE 02.03.2022

ÅRSMØTE avholdes onsdag 2.03.2022 kl 19.00 i Lillesal på Ignarbakke i Kirkebygda.

Årsmøtepapirer fåes ved henvendelse til vannverket på e-post: post@enebakkvann.no eller telefon 64 92 72 00

—————————————————————-
Det varsles om årsmøte onsdag 2.03.2022 kl. 19.00.
Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet,
må være styret skriftlig i hende
innen 7. februar 2022.
post@enebakkvann.no Børterveien 4, 1912 Enebakk.