Vannlekkasje i Dalefjerdingen

Drikkevannsprøvene viser ingen avvik.  Kokeanbefaling oppheves med umiddelbar virkning.

Hilsen Vannverket

Søndag 23.07.23 kl 21.14


Drikkevannsprøvene for området Dalefjerdingen 90 og sørover er ikke godkjent, og vi anbefaler at vannet kokes inntil ny beskjed gis.

Informasjon om koking av vannet finner du her: https://www.fhi.no/ml/drikkevann/rad/kokevarsel/

Hilsen Vannverket

Onsdag 19.07.2023


Lekkasjen er utbedret og alle skal nå ha vannet tilbake.

Vi minner om at drikkevannet bør kokes inntil videre beskjed fra vannverket.

Fredag 14.7.2023 kl 20.00


Vannlekkasje i Dalefjerdingen, ved nr 90.  Dette berører fra denne adressen og utover Dalefjerdingen.

Mannskap er ute for å reparere, men dette kan ta litt tid.

Etter føre var prinsippet anbefaler vi at vannet kokes inntil ny beskjed gis.  Dette vil ikke bli før over helgen.

https://www.fhi.no/kl/drikkevann/rad/kokevarsel/

Det kan også være luft i ledningen, slik at vannet ser grått/hvitt ut.  La en kran renne, til vannet blir klart igjen.

Vi takker beklager de ulemper dette medfører for våre abonnenter