Spyling av inntakledning 24.10.2019

Vi spyler hovedledningen fra Børtervann til vannbehandlingsanlegget i dag, og har dykkere nede for å vaske inntaksil.

Dette er et nødvendig vedlikehold for å kunne opprettholde en god og sikker vannforsyning.

Dette kan medføre noe dårligere trykk for våre abonnenter. Arbeidet er ferdig i løpet av dagen.

Hilsen vannverket.

Vi vasker høydebassenget på Holt

På grunn av vask av høydebassenget på Holt, vil våre abonnenter fra Kirkebygda til Østmarkkollen kunne oppleve lavere vanntrykk, dette vil vare fra torsdag 10 til fredag 12  oktober.

Vi beklager de ulemper dette eventuelt vil medføre for våre abonnenter.

Hilsen vannverket

(bildet er kun en illustrasjon)

Nytt kontonummer!

Vi har byttet bankforbindelse og fått  nytt kontonummer. Vårt nye kontonummer er: 9052 11 38733 Alle med avtalegiro må melde dette inn i banken på nytt.  Ved neste fakturering vil ingen motta avtalegiro. Vi tilbyr også faktura på e-post (NB! ikke e-faktura) Send oss din e-post adresse, så fåe du fakturaen rett i e-postkassen neste…